Card image cap

Autor:

09.12.2021

Radio Miljacka

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 09.12.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Ahmeda Ljubunčića, Vitkovac, Bratunačka, Rasima Turkušića, Bojnička, Nikole Šopa, Asima Behmena, Mis Irbina, Reisa Džemaludina Čauševića, Husinjska, Betanija, Esada Midžića, Mustafe Muje Pašića, Muvedina Ramovića, Ibrahima Hafiza Ridžanovića, Velika aleja, Partizanskog odreda Zvijezda, Skendera Kulenovića, Vranjače, Grbavička, Streljačka i Pogledine. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Također, u sklopu realizacije Projekta rekonstrukcije pumpnih stanica koji se finansira iz kredita EBRD, za 09.12.2021. godine, od 08:00h, planirani su radovi na zamjeni hidromašinske opreme u PS „Alipašin most“, izvođač radova Unioninvest d.d. Sarajevo. Zbog navedenog, doći će do 14-satnog poremećaja (pada pritiska) a na višim kotama i do prekida u vodosnabdijevanju naselja: Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo, Gornji Velešići, Donji Hotonj, te ulica: Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske Lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Armije RbiH i Ivanjska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Molimo potrošače za razumijevanje.


Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 09.12.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Ahmeda Ljubunčića, Vitkovac, Bratunačka, Rasima Turkušića, Bojnička, Nikole Šopa, Asima Behmena, Mis Irbina, Reisa Džemaludina Čauševića, Husinjska, Betanija, Esada Midžića, Mustafe Muje Pašića, Muvedina Ramovića, Ibrahima Hafiza Ridžanovića, Velika aleja, Partizanskog odreda Zvijezda, Skendera Kulenovića, Vranjače, Grbavička, Streljačka i Pogledine. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Također, u sklopu realizacije Projekta rekonstrukcije pumpnih stanica koji se finansira iz kredita EBRD, za 09.12.2021. godine, od 08:00h, planirani su radovi na zamjeni hidromašinske opreme u PS „Alipašin most“, izvođač radova Unioninvest d.d. Sarajevo. Zbog navedenog, doći će do 14-satnog poremećaja (pada pritiska) a na višim kotama i do prekida u vodosnabdijevanju naselja: Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo, Gornji Velešići, Donji Hotonj, te ulica: Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske Lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Armije RbiH i Ivanjska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Molimo potrošače za razumijevanje.