Card image cap

Autor:

13.12.2021

Radio Miljacka

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 13.12.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Edhema Mulabdića, Ahmeda Ljubunčića, Gliše Jankovića, Drinska, Dolačka, Rajlovačka cesta, Velika aleja, Krste Hegedušića, Mliništa, Husinjska, Isaka Samokovlije, Velešići, Blagovac III, Skendera Kulenovića, Donji Hotonj, Dr. Jusufa Tanovića, Boraca Zlatišta, Brezanska, Drinska, Pofalićka, Alifakovac, Radenka Abazovića, Džemala Bijedića, Mustafe Muje Pašića i Muvedina Ramovića. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Također, u sklopu realizacije Projekta rekonstrukcije pumpnih stanica koji se finansira iz kredita EBRD, za danas od 08:00h, planirani su radovi na zamjeni hidromašinske opreme u PS „Alipašin most“, izvođač radova Unioninvest d.d. Sarajevo. Zbog navedenog, doći će do poremećaja (pada pritiska) a na višim kotama i do prekida u vodosnabdijevanju naselja: Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo, Gornji Velešići, te ulica: Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske Lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Armije RBiH-a i Ivanjska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u večernjim satima. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.


Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 13.12.2021. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Edhema Mulabdića, Ahmeda Ljubunčića, Gliše Jankovića, Drinska, Dolačka, Rajlovačka cesta, Velika aleja, Krste Hegedušića, Mliništa, Husinjska, Isaka Samokovlije, Velešići, Blagovac III, Skendera Kulenovića, Donji Hotonj, Dr. Jusufa Tanovića, Boraca Zlatišta, Brezanska, Drinska, Pofalićka, Alifakovac, Radenka Abazovića, Džemala Bijedića, Mustafe Muje Pašića i Muvedina Ramovića. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Također, u sklopu realizacije Projekta rekonstrukcije pumpnih stanica koji se finansira iz kredita EBRD, za danas od 08:00h, planirani su radovi na zamjeni hidromašinske opreme u PS „Alipašin most“, izvođač radova Unioninvest d.d. Sarajevo. Zbog navedenog, doći će do poremećaja (pada pritiska) a na višim kotama i do prekida u vodosnabdijevanju naselja: Koševsko brdo, Bare (Šip), Ciglane, Crni Vrh, Gorica, Velešići, Pofalići, Hum brdo, Gornji Velešići, te ulica: Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske Lige, Zahira Panjete, Orlovačka, Drinska, Fra Matije Divkovića, Skopljanska, Armije RBiH-a i Ivanjska. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u večernjim satima. Za sve informacije možete se obratiti našem Dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435.