Card image cap

Autor:

05.04.2024

Radio Miljacka

BiH

MI-BOSPO podržao finansiranje publikacije rezultata istraživanja na projektu ,,Naša učionica“

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli objavio je publikaciju o rezultatima istraživanja u okviru projekta „Naša učionica“ u knjizi "Financial Literacy in Today's Global Market" uglednog izdavača IntechOpen. 

Objavu ove publikacije finansijski je podržao MI-BOSPO koji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli od ranije ima potpisan memorandum o strateškoj saradnji.

Podsjećanja radi, MI-BOSPO je tokom 2021. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Tuzla i Sparkasse bankom sprovodio projekat „Naša učionica“, a uz finansijsku podršku EFSE-a (Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu). 

U okviru navedenog projekta MI-BOSPO klijenticama je omogućena nefinansijska podrška u vidu edukacija na temu savremenih tehnologija i njihovog korištenja.  MI-BOSPO je vodio ovaj projekat, a ciljevi su bili višestruki. U vrijeme pandemije korona virusa klijenti MI-BOSPO-a, kao i cjelokupno stanovništvo, suočeni su bili sa novim načinima poslovanja što je za uplate rata po kreditima značilo dugotrajno čekanje klijenata u redovima, dalje je to značilo i gubitke vremena odnosno novca jer vrijeme potrošeno na čekanje je vrijeme odsustva sa poslova.  MI-BOSPO je imao namjeru da pruži podršku klijentima jer korištenje novih tehnologija je značilo zaštitu zdravlja u vrijeme pandemije, zatim čuvanje vremena i novca. Pored ovih ciljeva, a uzimajući u obzir nivo znanja za korištenje novih tehnologija, kao i određeni vid otpora prema plaćanju putem mobilnih telefona odnosno korištenjem novih tehnologija, koji je dolazio iz straha i nesigurnosti,  projektom su definisani i ciljevi pružanja konkretne obuke za klijentice, obuka je imala dva modula, teorijski i praktični. U praktičnom dijelu na primjerima i direktno je ilustrovano kako se koristi mobilno i internet bankarstvo. Svi nabrojani ciljevi zajedno govore o širini i važnosti ovog projekta, te je u procesu evaluacije utvrđeno da je došlo do smanjenja barijera u korištenju novih tehnologija, kao i povećanja broja klijentica koje su izjavile da nakon edukacija rado koriste nove tehnologije.

 „U svim fazama našeg rada MI-BOSPO nastoji da klijentima omogući i vrijednost više, tako smo u kovid i postkovid periodu sproveli projekat „Naša učionica“. Ideja koja nas je vodila bila je pružiti klijenticama edukacije kako se koriste savremene tehnologije. S jedne strane da se otkloni ili umanji otpor prema modernim tehnologijama, da nauče koristiti internet i mobilno bankarstvo. S druge strane, obezbijediti korisnost u finansijskom smislu jer čekanje u redovima za svakoga je novac, posebno za poduzetnice.  Mi ne bismo mogli sami uspješno realizovati projekat, partnerstva su važna. Našu ideju smo sproveli u djelo u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Tuzle i Sparkasse bankom, a projekat je podržao naš dugogodišnji partner EFSE fond. Ekonomski fakultet je sve nalaze koje smo dobili tokom projekta, pretvorio u jednu stručnu i veoma korisnu publikaciju,  profesorice Ekonomskog fakulteta, u saradnji sa našim timom, predano su radile na ovom poslu i drago nam je što je kvalitet ovog rada i ovih napora prepoznat od strane uglednog izdavača IntechOpen. Drago nam je što dali doprinos da glas sa ovih prostora dopre i izvan Bosne i Hercegovine.  Vjerujemo u učenje, u znanje, podržali smo publikovanje istraživačkog rada jer težimo da i MI-BOSPO potpis bude na svemu što će dati dugoročnu dobrobit zajednici. „Naša učionica“ kao koncept nije ovim projektom završena, to je naša vizija, u ovom momentu obrađujemo novu ideju koja takođe sadrži dodatnu vrijednost za klijentice i radićemo na tome u ovoj godini“ – izjavio je Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO. 

Rezultati projekta „Naša učionica”, koji je imao za cilj edukaciju MI-BOSPO klijentica o korištenju mobilnog i/ili internet bankarstva, publicirani su pod naslovom Financial inclusion and digital financial literacy: The case of microfinance sector in Bosnia and Herzegovina kao dio knjige Financial Literacy in Today´s Global Market čiji je izdavač IntechOpen. Ova publikacija dostupna je široj čitateljskoj javnosti putem  https://www.intechopen.com/online-first/1164601 i u njoj su autorice, profesorice sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apostrofirale da je projekat „Naša učionica” rezultirao pozitivnom promjenom prema povećanju digitalne finansijske pismenosti i digitalne finansijske uključenosti.

Ideja za ovaj projekat proizašla je iz potrebe da se, u vrijeme pandemije koronavirusa, pokušaju identifikovati neke od mjera za njeno suzbijanje. Konkretno, motivirani spoznajom da su, i pored preporuka nadležnih u vezi okupljanja, klijenti raznih finansijskih institucija, formiranjem redova čekanja, ugrožavali svoje zdravlje, odlučili smo se da, u saradnji sa društveno odgovornom organizacijom MI-BOSPO započnemo sa edukacijama njihovih klijentica u vezi sa korištenjem usluga mobilnog i/ili internet bankarstva. Smatrali smo da će se kroz finansijsku edukaciju povećati šansa za korištenjem pomenutih usluga čime bi se smanjila izloženost koronavirusu.“ [prof. dr. Jasmina Okičić, autor]

Saradnja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i MI-BOSPO-a je odličan primjer uspješne saradnje akademske zajednice i realnog sektora. MI-BOSPO je uz podršku fakulteta razvio edukacijske programe i naučno zasnovanu metodologiju mjerenja efikasnosti edukativnog programa u kontekstu povećanja digitalne finansijske pismenosti korisnica MI-BOSPO mikrokredita. Rezultati istraživanja su pokazali značajno povećanje finansijske pismenosti i digitalne finansijske inkluzije klijentica MI-BOSPO, što će im olakšati svakodnevno poslovanje. Ideja za publiciranje rezultata istraživanja javila se zbog potrebe da dobre prakse prakse približimo široj akademskoj i stručnoj javnosti, kako bismo potaknuli ovakve oblike saradnje.“ [prof. dr. Meldina Kokorović Jukan, autor i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli]

MI-BOSPO i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli nastaviti će i dalje uspješno sarađivati na projektima koji su korisni i od velikog značaja kako za MI-BOSPO klijente, tako i za cjelokupnu zajednicu.

MI-BOSPO podržao finansiranje publikacije rezultata istraživanja na projektu ,,Naša učionica“

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli objavio je publikaciju o rezultatima istraživanja u okviru projekta „Naša učionica“ u knjizi "Financial Literacy in Today's Global Market" uglednog izdavača IntechOpen. 

Objavu ove publikacije finansijski je podržao MI-BOSPO koji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli od ranije ima potpisan memorandum o strateškoj saradnji.

Podsjećanja radi, MI-BOSPO je tokom 2021. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Tuzla i Sparkasse bankom sprovodio projekat „Naša učionica“, a uz finansijsku podršku EFSE-a (Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu). 

U okviru navedenog projekta MI-BOSPO klijenticama je omogućena nefinansijska podrška u vidu edukacija na temu savremenih tehnologija i njihovog korištenja.  MI-BOSPO je vodio ovaj projekat, a ciljevi su bili višestruki. U vrijeme pandemije korona virusa klijenti MI-BOSPO-a, kao i cjelokupno stanovništvo, suočeni su bili sa novim načinima poslovanja što je za uplate rata po kreditima značilo dugotrajno čekanje klijenata u redovima, dalje je to značilo i gubitke vremena odnosno novca jer vrijeme potrošeno na čekanje je vrijeme odsustva sa poslova.  MI-BOSPO je imao namjeru da pruži podršku klijentima jer korištenje novih tehnologija je značilo zaštitu zdravlja u vrijeme pandemije, zatim čuvanje vremena i novca. Pored ovih ciljeva, a uzimajući u obzir nivo znanja za korištenje novih tehnologija, kao i određeni vid otpora prema plaćanju putem mobilnih telefona odnosno korištenjem novih tehnologija, koji je dolazio iz straha i nesigurnosti,  projektom su definisani i ciljevi pružanja konkretne obuke za klijentice, obuka je imala dva modula, teorijski i praktični. U praktičnom dijelu na primjerima i direktno je ilustrovano kako se koristi mobilno i internet bankarstvo. Svi nabrojani ciljevi zajedno govore o širini i važnosti ovog projekta, te je u procesu evaluacije utvrđeno da je došlo do smanjenja barijera u korištenju novih tehnologija, kao i povećanja broja klijentica koje su izjavile da nakon edukacija rado koriste nove tehnologije.

 „U svim fazama našeg rada MI-BOSPO nastoji da klijentima omogući i vrijednost više, tako smo u kovid i postkovid periodu sproveli projekat „Naša učionica“. Ideja koja nas je vodila bila je pružiti klijenticama edukacije kako se koriste savremene tehnologije. S jedne strane da se otkloni ili umanji otpor prema modernim tehnologijama, da nauče koristiti internet i mobilno bankarstvo. S druge strane, obezbijediti korisnost u finansijskom smislu jer čekanje u redovima za svakoga je novac, posebno za poduzetnice.  Mi ne bismo mogli sami uspješno realizovati projekat, partnerstva su važna. Našu ideju smo sproveli u djelo u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Tuzle i Sparkasse bankom, a projekat je podržao naš dugogodišnji partner EFSE fond. Ekonomski fakultet je sve nalaze koje smo dobili tokom projekta, pretvorio u jednu stručnu i veoma korisnu publikaciju,  profesorice Ekonomskog fakulteta, u saradnji sa našim timom, predano su radile na ovom poslu i drago nam je što je kvalitet ovog rada i ovih napora prepoznat od strane uglednog izdavača IntechOpen. Drago nam je što dali doprinos da glas sa ovih prostora dopre i izvan Bosne i Hercegovine.  Vjerujemo u učenje, u znanje, podržali smo publikovanje istraživačkog rada jer težimo da i MI-BOSPO potpis bude na svemu što će dati dugoročnu dobrobit zajednici. „Naša učionica“ kao koncept nije ovim projektom završena, to je naša vizija, u ovom momentu obrađujemo novu ideju koja takođe sadrži dodatnu vrijednost za klijentice i radićemo na tome u ovoj godini“ – izjavio je Safet Husić, direktor MKF MI-BOSPO. 

Rezultati projekta „Naša učionica”, koji je imao za cilj edukaciju MI-BOSPO klijentica o korištenju mobilnog i/ili internet bankarstva, publicirani su pod naslovom Financial inclusion and digital financial literacy: The case of microfinance sector in Bosnia and Herzegovina kao dio knjige Financial Literacy in Today´s Global Market čiji je izdavač IntechOpen. Ova publikacija dostupna je široj čitateljskoj javnosti putem  https://www.intechopen.com/online-first/1164601 i u njoj su autorice, profesorice sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, apostrofirale da je projekat „Naša učionica” rezultirao pozitivnom promjenom prema povećanju digitalne finansijske pismenosti i digitalne finansijske uključenosti.

Ideja za ovaj projekat proizašla je iz potrebe da se, u vrijeme pandemije koronavirusa, pokušaju identifikovati neke od mjera za njeno suzbijanje. Konkretno, motivirani spoznajom da su, i pored preporuka nadležnih u vezi okupljanja, klijenti raznih finansijskih institucija, formiranjem redova čekanja, ugrožavali svoje zdravlje, odlučili smo se da, u saradnji sa društveno odgovornom organizacijom MI-BOSPO započnemo sa edukacijama njihovih klijentica u vezi sa korištenjem usluga mobilnog i/ili internet bankarstva. Smatrali smo da će se kroz finansijsku edukaciju povećati šansa za korištenjem pomenutih usluga čime bi se smanjila izloženost koronavirusu.“ [prof. dr. Jasmina Okičić, autor]

Saradnja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i MI-BOSPO-a je odličan primjer uspješne saradnje akademske zajednice i realnog sektora. MI-BOSPO je uz podršku fakulteta razvio edukacijske programe i naučno zasnovanu metodologiju mjerenja efikasnosti edukativnog programa u kontekstu povećanja digitalne finansijske pismenosti korisnica MI-BOSPO mikrokredita. Rezultati istraživanja su pokazali značajno povećanje finansijske pismenosti i digitalne finansijske inkluzije klijentica MI-BOSPO, što će im olakšati svakodnevno poslovanje. Ideja za publiciranje rezultata istraživanja javila se zbog potrebe da dobre prakse prakse približimo široj akademskoj i stručnoj javnosti, kako bismo potaknuli ovakve oblike saradnje.“ [prof. dr. Meldina Kokorović Jukan, autor i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli]

MI-BOSPO i Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli nastaviti će i dalje uspješno sarađivati na projektima koji su korisni i od velikog značaja kako za MI-BOSPO klijente, tako i za cjelokupnu zajednicu.