Card image cap

Autor:

25.10.2021

Radio Miljacka

Obavještenje za javnost

Povodom objave od 23.10.2021. godine na pojedinim portalima, da voda u općini Vogošća nije zdravstveno ispravna zbog prisustva bakterija, a na osnovu analize koju je izvršio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na lokanom vodovodu Krivoglavci na teritoriji općina Vogošća, građani sa ovog lokaliteta su vidno uznemireni, te sve kritike i negativne konotacije upućuju KJKPVIK-u. 

Često se dešava, da objave koje se odnose na lokalne vodovode, dovode u zabunu građane koji nisu upoznati sa tim da lokalni vodovodi nemaju povezanosti sa sistemom javnog vodosnabdijevanja koji je u nadležnosti KJKP “VIK”-a. 

 Voda u sistemu KJKP “VIK”-a je pod svakodnevnom kontrolom i zdravstveno ispravna za piće i upotrebu.

Obavještenje za javnost

Povodom objave od 23.10.2021. godine na pojedinim portalima, da voda u općini Vogošća nije zdravstveno ispravna zbog prisustva bakterija, a na osnovu analize koju je izvršio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo na lokanom vodovodu Krivoglavci na teritoriji općina Vogošća, građani sa ovog lokaliteta su vidno uznemireni, te sve kritike i negativne konotacije upućuju KJKPVIK-u. 

Često se dešava, da objave koje se odnose na lokalne vodovode, dovode u zabunu građane koji nisu upoznati sa tim da lokalni vodovodi nemaju povezanosti sa sistemom javnog vodosnabdijevanja koji je u nadležnosti KJKP “VIK”-a. 

 Voda u sistemu KJKP “VIK”-a je pod svakodnevnom kontrolom i zdravstveno ispravna za piće i upotrebu.