Image

Širom svijeta obilježava se "Dan amaterskih radio stanica"

18. april podsjeća nas na važnost ove nevjerovatne forme komunikacije

Mnogo prije pronalaska World Wide Web-a, kada je jedini vid komunikacije, pored usmenog prenošenja informacija i telefona, bilo pismo (koje se zapravo smatralo prilično brzim načinom prenosa informacija) postojala je grupa pionira koji su već otkrili slavu i radost riječi komunikacija širom svijeta. Šta bi mogla da bude ova nevjerovatna forma komunikacije? Amaterski radio!
Dan radio-amatera nas podsjeća na ove velike pionire, njihove moderne potomke i kako radio služi svjetskoj zajednici već više od 100 godina.

Međunarodni amaterski radio sindikat nastao je u Parizu. Ovi neustrašivi avanturisti otkrili su da je spektar kratkih talasa koji amaterski radio koristi za prenos i primanje mogao da ujedini ljude širom svijeta, nešto što je ranije bilo spekulisano kao nemoguće. Ova grupa eksperimentalnih radionica dokazala je da je ova teorija pogrešna. Od tada je IARU neumorno radio na proširenju opsega propusnih opsega dostupnih radio fanovima, a proširio se i na članove iz cijelog svijeta. Interesovanje za amaterski radio je naraslo samo od tih ranih dana, sa preko 3.000.000 licenciranih operatera koji šire svoje glasove širom svijeta danas. Kroz ovaj medij su ljudi iz različitih nacija i kultura mogli da šire ideje sa velikom brzinom.